Kontakt

Sotinská 1588, 905 01 Senica
3. poschodie
Telefón: 034 / 698 30 77

0940/503 343         Mail:  segynamb@gmail.com