Úvod

SEGYN,s.r.o. – GYNEKOLOGICKÁ A PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

PRACOVISKO LASEROVEJ MEDICÍNY

Lekár:  MUDr. Andrej Živica, PhD.

Sestra:  Bc. Sabína Krchová

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok:     7,30-10,00     10,30-14,00    
Utorok:       13,00-15,00      15,30-18,00
Streda:          7,30-10,00     10,30-13,00    
Štvrtok:         7,30-10,00     10,30-13,00    
Piatok:           7,30-10,00     10,30-13,00

SONO vyšetrenia máme hradené zo zdravotného poistenia, t.j. pacientky registrované na  našej ambulancii za UZV vyšetrenia neplatia. 

Dňa 25.6.2019 dovolenka, zastupje odb. amb. NsP Myjava.

Od 1. januára 2016 je možnosť bezplatného

objednania sa na presne stanovený čas na t.č.

034/6983077. Objednané pacientky sú vybavované prednostne!  

 Od 3/2018 vykonávame laserové procedúry, podrobnejšie v časti

SLUŽBY.